Hlavní řečník - profesor Dylan Wiliam

Dylan Wiliam je emeritním profesorem v oboru hodnocení ve vzdělávání na University College London. Během své pestré kariéry vyučoval na veřejných školách, vedl rozsáhlý testovací program, zastával různé správní pozice na univerzitě, a to včetně funkce děkana School of Education na King's College London. 

Věnuje se výzkumnému programu zaměřenému na profesní rozvoj učitelů v oblasti techniky hodnocení ve výuce jako nástroje pro podpou učení. Je autorem knih "Inside the Black Box" a "Zavádění formativního hodnocení". BBC natočila o jeho práci dokumentární seriál s názvem The Classroom Experiment.

Přednáška: Formativní hodnocení a montessori vzdělávání

Zatímco montessori pedagogika se významným způsobem odlišuje od jiných přístupů ve vzdělávání, strategie formativního hodnocení jsou pro ni stejně podstatné jako pro tradičně vedené školy. Při přípravě pomůcek, s nimiž děti pracují, má pedagog jasnou představu o tom, jaké oblasti je třeba podpořit (od rozvoje motoriky až po dovednost vést nezávislý život). Neustále tak sbírá poznatky o pokroku dítěte (ať už všímavostí, pozorováním nebo dotazováním). Tyto informace se mu hodí pří poskytování zpětné vazby dítěti nebo pří přizpůsobování připraveného prostředí ve třídě. Pedagog využívá sílu vzájemné interakce k podpoře rozvoje a v konečném důsledku tím podněcuje sebeřízené vzdělávání dítěte. V této prezentaci Dylan Wiliam nastíní, jak vám pět strategií formativního hodnocení umožní vnímat a reflektovat praktický pokrok ve třídách. Také doporučí řadu praktických technik, které mohou nejen montessori pedagogové použít ve své praxi.