Program konference

Sobota 24. dubna 2021

8:45 - 9:15 hodin

Technický check-in

9:15 - 9:45 hodin

Úvodní slovo a prezentace k projektu "Klíče k úspěšnému učení"

Odborná garantka shrne průběh a hlavní výstupy projeku "Klíče k úspěšnému učení". Tento projekt realizovaly v letech 2018-2021 Montessori školy Andílek za podpory partnera Asociace montessori ČR v rámci výzvy MŠMT. Hlavním cílem projektu bylo podpořit základní školy v zavádění formativního hodnocení. Tématem bude kolegiální podpora v regionech, síťování škol, sdílení příkladů dobré praxe, podpora vzdělávání vedení škol a inovativní nástroje DERS a MEFS.

9:45 - 10:35 hodin

Úvodní přednáška k formativnímu hodnocení

Formativně bez známek i se známkami

Co vše v sobě skrývá pojem formativní hodnocení a proč ve své podstatě hodnocením není? Jaké jsou jeho principy a strategie? A s jakými mýty se vypořádává? Formativně hodnotit lze totiž i se známkami. Tedy otázkou není, zda známkovat či nikoliv, ale jaké postupy podpoří co nejvíce žákův pokrok. Jde o celkový přístup učitele k žákovi, jeho aktivizaci, učení se a přesouvání části zodpovědnosti na žáky. Cílem úvodní přednášky je srozumitelně vyjasnit rozdíl mezi sumativním a formativním hodnocením, zbořit mýty a představit, co se pod pojmem formativní hodnocení opravdu skrývá.

10:35 - 10:45 hodin

Přestávka

10:45 - 11:40 hodin

Workshopy - série 6 paralelních workshopů

Steve Hughes

Vývoj mozku, podpora učení a montessori

Kateřina Novotná

Vybrané techniky formativního hodnocení

Adéla Dobešová

Jak se zabydlet
v onlinu

Leona Mechúrová

Buďme nejlepšími učiteli všech svých žáků

Martin Pietraszek

Komunita jako neviditelný spojenec školních inovátorů

Petra Dočkalová

S hodnocením nebo raději
bez hodnocení?

11:40 - 12:00 hodin

Přestávka

12:00 - 13:00 hodin

Panelová diskuze - Adolescenti z Montessori Mozaika

Panelová diskuze na konferenci bude vskutku netradiční. Naši pozvánku přijali adolescenti z Montessori školy Mozaika! Tématem budou kompetence a motivace studentů, cíle učení, přechod na střední školu a samotřejmě bude prostor i pro vaše dotazy.

13:00 - 13:30 hodin

Přestávka na oběd

13:30 - 15:15 hodin

Hlavní přednáška

Formativní hodnocení a montessori vzdělávání 

Zatímco montessori pedagogika se významným způsobem odlišuje od jiných přístupů ve vzdělávání, strategie formativního hodnocení jsou pro ni stejně podstatné jako pro tradičně vedené školy. Při přípravě pomůcek, s nimiž děti pracují, má pedagog jasnou představu o tom, jaké oblasti je třeba podpořit (od rozvoje motoriky až po dovednost vést nezávislý život). Neustále tak sbírá poznatky o pokroku dítěte (ať už všímavostí, pozorováním nebo dotazováním). Tyto informace se mu hodí pří poskytování zpětné vazby dítěti nebo pří přizpůsobování připraveného prostředí ve třídě. Pedagog využívá sílu vzájemné interakce k podpoře rozvoje a v konečném důsledku tím podněcuje sebeřízené vzdělávání dítěte. V této prezentaci Dylan Wiliam nastíní, jak vám pět strategií formativního hodnocení umožní vnímat a reflektovat praktický pokrok ve třídách. Také doporučí řadu praktických technik, které mohou nejen montessori pedagogové použít ve své praxi.

15:15 - 15:35 hodin

Rámování hlavní přednášky

Sue Pritzker zarámuje hlavní přednášku konference a následnou diskuzi s předním odborníkem na formativní hodnocení. Připomene hlavní body, podnětné postřehy a důležité otázky i odpovědi. Soustředí se na to nejpodstatnější sdělení od Dylana Wiliama pro pedagogickou veřejnost a další účastníky konference.

15:35 - 15:45 hodin

Přestávka

15:45 - 16:40 hodin

Workshopy - série 5 paralelních workshopů

Sue Pritzker

Systém pozorování v montessori školách 

Letty Rising

Poskytování efektivní a objektivní zpětné vazby

Kathy Minardi

Vytváření udržitelné kultury vzdělávání ve vaší škole

Štěpán Moravec

Hodnocení na autonomní střední škole: pokusy, omyly, jistoty

Radka Jandová

Příležitosti a rizika slovního hodnocení v praxi

16:40 - 17:00 hodin

Závěrečné slovo

Trojúhelník kontinuálního učení aneb když to mezi dětmi, rodiči a školou dobře funguje

Tematický předvečer (nejen) pro rodiče proběhl ve středu 7. dubna od 18 do 20 hodin

Veronika Kotůlková

Co chci pro své dítě?

Co všechno jako rodič očekávám od vysněné školy?

Petra Dočkalová

Jak poznám dobrou ZŠ?

Jak poznám, že vybraná škola přináší to, co hledám pro své dítě? 

Ivan Čermák

Mé dítě si uklízí pokoj!

... protože jsem pochopil, jak jeho škola používá formativní hodnocení

Tematický předvečer (nejen) pro vedení škol

Proběhl ve středu 14. dubna 2021 od 18 do 20 hodin

Táňa Kadlecová

Co pohání dospívající do učení a do práce?

Motivace a formulace cílů učení pro sedmáky, osmáky a deváťáky

Leona Mechúrová

Kultura společného učení ve školách

Proces zavádění formativního hodnocení ve škole tak, aby opravdu fungovalo