PROGRAM KONFERENCE

8.00 - 9.00

9.00 - 9:30

Registrace účastníků

Zahájení

9:30 - 11:00

Jenny Marie Höglund

Vývojové potřeby dětí od narození do 18 let

Možnost tlumočení z angličtiny do češtiny

Více o Jenny a tématu

11.00 - 11.30

Přestávka

11:30 - 12:15

Jenny Marie Höglund

Vývojové potřeby dětí od narození do 18 let // 2. část

Možnost tlumočení z angličtiny do českého jazyka

Více o Jenny a tématu

PANELOVÁ DISKUZE:

12:15 - 13:00

Účastníci

Jenny Höglund, Ruben Jongkind (další budou postupně doplnění)

13:00 - 14:00

Oběd

WORKSHOPY DLE VÝBĚRU - 14:00 - 15:30

Rodí se nám adolescent aneb "Sociální novorozenec"

Jenny Höglund

Workshop bude zaměřený na období mezi 12. a 13. rokem dítěte. Jedná se právě o období, kdy se z rozumového průzkumníka stává průzkumník sociálně-ekonomický a dítě se začne chtít začleňovat do společnosti.

Více o workshopu

Montessori principy ve sportu

Ruben Jongkind

Ruben představí unikátní program "Montessori fotbal", který se zaměřuje na trénink učitelů, a ne primárně na trénink sportovních trenérů. Dostane se i k širšímu pojetí montessori a aplikaci montessori principů ve sportu.

Více o workshopu

Další 2 workshopy brzy přidáme

15:30 - 16:00

Přestávka

16:00 - 17:30

Networking