Panelová diskuze s adolescenty z Montessori Mozaika

V Mozaice věříme, že pro období dospívání je nejdůležitější přirozená zpětná vazba, uspokojení z vykonané práce, která má reálný dopad na jedince, společnost, komunitu. Nalezení svého místa ve společnosti, dosažení určité sociální a ekonomické nezávislosti.

"Úspěch v životě závisí na sebevědomí, uvědomování si vlastních schopností a mnohostranné přizpůsobivosti. Vědomí, že se člověk umí uplatnit a v mnoha směrech dokáže lidem pomáhat, naplňuje duši vznešenou sebedůvěrou." Maria Montessori

Účastníci panelové diskuze

Andrea Zavřelová

Andrea Zavřelová je v 7. ročníku. Přišla do Mozaiky v září 2020. S velkou chutí se vrhla do přípravy na chov včel a natáčení videa o programu pro dospívající. Aktuálně se s několika dalšími věnuje správě studentského spolku. Připravuje také animovanou operu v rámci závěrečného výstupu programu Erasmus +. V Mozaice si užívá více času na práci, týmovou spolupráci a rodinnou atmosféru.

Matěj Rozsypal

Matěj Rozsypal je studentem posledního ročníku programu pro dospívající. Za 3 roky nasbíral mnoho zkušeností. Podílel se na přípravě mezinárodního workshopu. Ve škole pečoval o prostředí školy, spravoval studentský účet a vedl pokladnu. V přijímacím řízení na SPŠT Panská, skládal talentové zkoušky a absolvoval test ze všeobecného přehledu. Umístil se na druhém místě.

Bruno Brattoli

Brunovi Brattoli je 14 let a je studentem 9. třídy. Do Mozaiky přestoupil ve 3. třídě z běžné základní školy. Ve škole se stará o ubytovávání hostů a komunikaci studentské skupiny s dalšími osobami a organizacemi. Dříve zodpovídal za vaření. Na mezinárodním montessori workshopu zajišťoval občerstvení. Je hrdý na to, že si skupina za vydělané peníze mohla pořídit vybavení do kuchyně.

Amálie Čaplyginová

Amálie Čaplyginová je druhým rokem v programu pro dospívající, tedy v 8. ročníku. Přišla do Mozaiky před deseti lety a byla u založení základní školy. Na konci 6. ročníku zažila velký úspěch v rámci zabezpečování zázemí mezinárodního montessori workshopu. V 7. ročníku se starala o využití společné zahrady. Nyní se jí společně s několika dalšími studenty podařilo založit studentský spolek Mozaika Students z.s., o jehož činnost se stará.

Adam Šťastný

Adam je jedním z prvních absolventů Mozaiky. Aktuálně studuje první ročník SPŠT Panská, obor filmová a televizní tvorba. V Mozaice byl od jejího založení a strávil zde 7 let. Už na prvním stupni se spolužáky postavil kurník a staral se o slepice. V rámci založení chovu slepic se naučil vytvořit byznys plán, tvořil webové stránky, přijmul zodpovědnost za živá zvířata a pečoval o jejich bezpečnost i zdraví. Na druhém stupni organizoval skupinu studentů při mezinárodním workshopu, staral se také o komunikaci, přípravu hotelového pokoje pro hosty a finanční stránku ubytovávání hostů. V Mozaice rozvíjel své organizační schopnosti a dovednosti lídra. Jeho zálibou byla fotografická dokumentace života skupiny.

Mariana Lipková

Marianě Lipkové je 14 let a je v 8. ročníku základní školy. V Mozaice je od mateřské školy. Marianinou velkou zálibou jsou zvířata, ve škole už druhým rokem pečuje o slepice. Se spolužáky nyní plánuje stavbu nového kurníku. V Mozaice nejvíce oceňuje respektující přístup ze strany dospělých.

Marcela Rozsypalová

Marcela Rozsypalová je maminka tří školáků v Mozaice, Matěje - 9. ročník, Elišky - 6. ročník a Aničky - 3. ročník. S Mozaikou je už osmý rok a vždy podporovala vznik odvážné a zároveň profesionální školy. Když bylo potřeba, neúnavně pomáhala a věřila, že se překleneme přes náročné úkoly. Sama se vzdělává a o montessori toho hodně ví, před vznikem Mozaiky učila Matěje doma. Posouvá nás svými otázkami a podněty pro lepší fungování a nastavuje vysokou laťku. Je aktivní i v rámci skupiny rodičů, účastní se pravidelných společných snídaní, sdílí svou zkušenost a nabízí pomoc.

Táňa Kadlecová

Táňa Kadlecová se věnuje vzdělávání dvacet let, učila na běžných základních školách a před deseti lety založila Montessori základní a mateřskou školu. Podporuje děti i dospělé, aby mohli využívat i rozvíjet své schopnosti, aby věřili, že v dobrém mohou ovlivnit životy dalších lidí a přispět k tomu, aby se nám dobře žilo.

Díky své neúnavné práci a nadšení dokázala vybudovat velice podnětné prostředí pro děti i ostatní rodinné příslušníky. Děti tak mohou zažívat podporující prostředí od prvních krůčků až po téměř dospělost. Zejména program pro studenty vytváří unikátní podmínky pro dospívající.