TŘETÍ ROČNÍK   24 | 11 | 2018

TÉMA KONFERENCE

Jaký by měl být učitel 21. století?

A jakou má učitelku/učitele? Jedna z nejčastějších otázek, na kterou se ptají, když dítě nastoupí do nové třídy, školy. Všichni víme, jak důležitou roli učitel plní. Ale jaký by  měl být učitel 21. století, co by měl umět, jak by se měl chovat, jak by měl s dětmi hovořit, jak je motivovat, jak jim porozumět, jak s nimi pracovat .....

Určitě patříte mezi ty, kteří chtějí své děti  zaujmout, nadchnout, pobavit a mnohé jim předat.

Proto si nenechte ujít 3. ročník Montessori setkání učitelů, kde vám nabízíme řadu témat, o která by se měl skutečný učitel 21. století zajímat.

Maria Montessori psala rozsáhle o přípravě a praktické roli učitele, který nese množství odpovědnosti a rozličných rolí. Patří mezi ně jak příprava prostředí, nacházení potřebného souladu mezi jednotlivými dětmi a prostředím, tak i observace. To vše skutečně vyžaduje důslednou přípravu.

Samotná praxe se dost často liší od teorie. Práce pedagoga není zaměřena jen na vedení dítěte a celého kolektivu, ale zahrnuje také spolupráci s kolegy a rodiči. Organizační pracovní nároky se zvyšují stejně jako stres v životě každého pedagoga, ale času na řešení těchto situací ať uvnitř či mimo třídu je o poznání méně.

Cílem  dopoledního bloku je  ukázat si významnost a aktuálnost montessori principů pro učitele 21. století v neustále se proměňující společnosti. Přijďte a připojte se k nám při diskuzi o dnešních výzvách a jejich možných řešení.

HLAVNÍ ŘEČNICE

Elina Rautasalo

Elina Rautasalo je přední světová odbornice na Montessori práci s dětmi ve věku od 3-6 let. Má více jak 20 let zkušeností. Svoji trenérskou cestu započala v Montessori Institutu v Londýně. Je trenérkou Association Montessori International (AMI) a vede intenzivní výcviky Montessori učitelů předškolních zařízení v mnoha zemích světa. V Praze s ní aktuálně probíhá trénink. 

PŘEDNÁŠKY KE STAŽENÍ

PROČ JE MONTESSORI PEDAGOGIKA VHODNÁ PRO 21. STOLETÍ?