LEKTOŘI


9:00 - 12:00

ELINA RAUTASALO

Učitel 21. století

Maria Montessori psala rozsáhle o přípravě a praktické roli učitele, který nese množství odpovědnosti a rozličných rolí. Patří mezi ně jak příprava prostředí, nacházení potřebného souladu mezi jednotlivými dětmi a prostředím, tak i observace. To vše skutečně vyžaduje důslednou přípravu.

Samotná praxe se dost často liší od teorie. Práce pedagoga není zaměřena jen na vedení dítěte a celého kolektivu, ale zahrnuje také spolupráci s kolegy a rodiči. Organizační pracovní nároky se zvyšují stejně jako stres v životě každého pedagoga, ale času na řešení těchto situací ať uvnitř či mimo třídu je o poznání méně.

Cílem  dopoledního bloku je  ukázat si významnost a aktuálnost montessori principů pro učitele 21. století v neustále se proměňující společnosti. Přijďte a připojte se k nám při diskuzi o dnešních výzvách a jejich možných řešení.

12:00 - 13:00

MARIE BASTLOVÁ

Jaký by měl být učitel 21. století?

Vystudovala žurnalistiku a práva. Začínala na Lidovkách.cz jako sportovní redaktorka. Od roku 2007 se zabývá politikou, nejprve v Lidových novinách, pak v Hospodářských novinách a od roku 2016 v ČRo.
Získala novinářskou Křepelka pro mladé novináře a čtyřikrát po sobě nominaci na Novinářskou cenu. 

14:00 - 15:30

V rámci odpoledního programu je možné si vybrat z každého kola pouze jeden workshop či přednášku. Na workshopy se bude možné registrovat přímo na místě.

ELINA RAUTASALO

Jak dobře pozorovat děti ve třídě?

Pozorování/observace je základním stavebním kamenem, jednou z esenciálních částí montessori pedagogiky. Ačkoliv mnoho odborníků a profesionálů oceňují její významnost, nejedná se nutně o zjevnou či reflektovanou praxi: „Ale já na to nemám čas!“, „Nevím, kde pořádně začít.“ nebo „Pozoroval/a jsem, co teď?“.

Cílem tohoto workshopu je projít si způsoby, díky kterým se nám podaří z observace udělat nedílnou, ceněnou a radostnou součást práce pedagoga.

JANA NOVÁČKOVÁ

Respektující komunikace

I při respektujícím postoji vůči dětem se ocitáme v situaci, kdy si tak úplně nejsme jisti, zda to je ještě respektující komunikace nebo ne. Zejména jsou to situace, kdy musíme reagovat na nevhodné chování dětí, na jejich překračování hranic anebo když nejsou naplňovány naše potřeby, protože i dospělí potřebují být respektováni. Zaměříme se na vhodné použití komunikačních dovedností právě v takových situacích.   

Kateřina Voglová,  Mili Pažická,

Radka Jandová , Vítězslav Janda

Jak poznáme normalizované dítě a to napříč všemi plány?

Normalizované dítě? To zní strašidelně že? Pro montessori pedagogy je to cíl, který sami neovlivní, ale mohou mu díky dobrému vedení velmi pomoci. Kdo to tedy je normalizovaní dítě a jak se pozná? V každém plánu jsou to jiné projevy, podle kterých můžete normalizované dítě identifikovat. Spojili jsme všechny naše zkušené průvodce napříč věkovými plány, kteří se pohybují dnes a denně v připravených prostředích, aby se s vámi podělili o to, jak podpořit dítě v procesu normalizace ve všech věkových kategorií ( 0 - 3, 3 - 6, 6 - 12, 12 - 18 let). Pomohou vám nahlédnout pod pokličku fenoménu normalizace, který přichází z vnitřní reorganizace každého dítěte.

JINDŘICH KITZBERGER

Jak učitelé a ředitelé alternativních škol kličkují mezi paragrafy?

Workshop se bude věnovat hlavním tématům školského práva, která nejčastěji řeší ve školách alternativnějšího zaměření, a to jak v soukromých, tak i veřejných. Cílem je posílení právního vědomí účastníků, kteří by se tak mohli ve svých školách úspěšněji potýkat s nástrahami paragrafů školských (a případně některých neškolských) předpisů. Témata budou probírána nejen z pohledu managementu školy, ale i z pohledu pedagogů. V rámci diskuze bude dostatečný prostor přinést si svoje témata a potřeby, přínosem bude i sdílení problémů a jejich řešení z jednotlivých škol.

16:00 - 17:30

ROBERT ČAPEK

Kdo by nechtěl být nejlepším učitelem ve škole s poloviční námahou?

Workshop ukáže pedagogům, jak kvalitně vzdělávat a přitom zbytečně neztrácet energii. Líný učitel se při realizaci správné vzdělávací filozofie, s využitím psychologie, dobré didaktiky a vhodného osobního managementu může svou prací především bavit!

Kristýna Turková a Hanka Chramostová

Jak poznat dobrého učitele

S čím se potýkají ředitelé škol při výběru vhodných kandidátů na pozici montessori učitelů a jaké fígly a taktiky používají se s vámi podělí dvě ředitelky montessori škol. Současně se pokusí definovat jak takový ideální montessori učitel vypadá či jakou cestou pedagoga na začátku dovézt do konečné stanice  - "ideální učitel". Workshop je vhodný jak pro vedoucí pracovníky, tak pro učitele, kteří na sobě chtějí pracovat.

ŠÁRKA MIKOVÁ

Teorie typů - Jak se vrozené nastavení mozku promítá do učení

Do učebního stylu dětí se výraznou měrou promítají vrozené potřeby, které ovšem nejsou u všech dětí stejné. Pro někoho je klíčová stabilita, řád a předvídatelnost, jiný potřebuje svobodu a akci, další především harmonické vztahy a pro někoho je zásadní pocit vlastní i učitelovy kompetentnosti. Když to určité typy dětí ve výuce nemají, ztrácejí vnitřní motivaci a vyrušují, zlobí, polemizují s učitelem nebo tiše trpí. Rozhodně se ale neučí tak, jak by mohly. Ve worskhopu si na příkladech dětí ukážeme, v čem se jednotlivé typy „nastavení mozku“ liší a jak to zohlednit ve výchově a vzdělávání.

Jitka Michnová

Škola pro život

Ve workshopu budeme společně hledat odpovědi na otázky: Z jakého důvodu mají děti chodit do školy? Čemu má škola děti učit? Co přesně děti potřebují do života umět? Jakou roli v tom hrají učitelé? Jaké učitele ve školách potřebujeme? Co k tomu učitelé potřebují umět? apod. Zároveň se dovíme, jakou roli v tomto přemýšlení hraje Učitel naživo. Jeden z průvodců studentů Učitele naživo povede workshop. Účastníci tímto dostanou příležitost porovnat své názory s tvůrci nového programu, který učitele připravuje.