Odebírejte novinky od Asociace Montessori ČR a ke konferenci BEZ ZNÁMEK?!

*Přihlášením se k odběru novinek souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů.

Metodika, aktuální situace a perspektivy formativního hodnocení v ČR

Tento sborník konference BEZ ZNÁMEK?! vznikl jako jeden z výstupů projektu "Klíče k úspěšnému učení". Najdete v něm představení jednotlivých CKP, článek popisující dynamiku mezi oběma typy hodnocení nebo vybrané metody a techniky FH. Zajímavé jsou také popisy aktuální situace na běžných i montessori ZŠ nebo SŠ. Projekt se během let 2019 - 2021 zaměřoval na osvětovou i prakticky-podpůrnou činnost šíření formativního hodnocení na základních školách v ČR.

Metodické materiály - formativní hodnocení v praxi

Na této stránce najdete soubori soubor videí s tematickými okruhy metodiky formativního hodnocení. Jsou přehledná, srozumitelná a praktická. Všem zájemcům o zavedení formativního hodnocení poskytnou kvalitní základní rámec problematiky. Věříme, že i zkušení pedagogové v nich mohou nalézt odpovědi na mnoho otázek z vlastní praxe. Natočili jsme je speciálně pro tuto příležitost ve spolupráci se zkušenou mezinárodní konzultantkou ve vzdělávání, Letty Rising.

Tematické okruhy:

1. Poskytování zpětné vazby - zveřejněno
2. Strategické dotazování ve třídě - zveřejněno
3. Analýza prací studentů - zveřejněno
4. Sebehodnocení - zveřejněno
5. Výuka v malých skupinách - zveřejněno
6. Pozorování - zveřejněno

Délka každého videa je 1 hodina. V přiložených PDF souborech najdete prezentace, do kterých si během sledování videa můžete dělat vlastní poznámky.

1. Poskytování zpětné vazby

Jedním z nejdůležitějších aspektů formativního hodnocení je umění poskytovat efektivní zpětnou vazbu. Co to zpětná vazba je? Proč je důležitá? Jakým způsobem a kdy ji poskytnout? Co udělat proto, aby byla dobře přijata? Na co si dát pozor? Kdo všechno může zpětnou vazbu dávat a přijímat? Jaká zpětná vazba je kontraproduktivní? Odpovědi na tyto a mnohé další otázky najdete ve videu.

2. Strategické dotazování ve třídě

Využívání strategického dotazování je velice dobrým pedagogickým nástrojem. Umožňuje učiteli plánovat výuku tak, aby se žáci posunuli z místa, kde jsou, na místo, kam směřují. Otázky, které učitel klade, podněcují mysl dětí, vybízejí k diskusi a zásadním způsobem nastavují atmosféru ve třídě. Má být dotazování záměrnou a plánovanou činností? Proč je pozitivní reakce na správnou i špatnou odpověď klíčová? Jakou roli hraje ticho a neverbální komunikace? To vše a další důležité tipy na dotazování se dozvíte z videa.

3. Analýza prací studentů

Jsou učitelem použité pedagogické postupy efektivní? Rozumí děti probrané látce? Práce nám poskytují informace o tom, co studenti znají, jaké mají dovednosti a čeho si cení. Díky analýze můžete zlepšovat své pedagogické praktiky, lépe plánovat a diferencovat budoucí výuku. Jak, kdy, co a proč analyzovat? Sami, s kolegy nebo s dětmi? Odolejte nutkání zaměřovat se na to, co chybí a objevte to, co tam je. Více ve videu.

5. Výuka v malých skupinkách

O projektu

Tato videa vznikla v rámci projektu Klíče k úspěšnému učení, který realizují Montessori školy Andílek a Asociace Montessori ČR za podpory EU a MŠMT. Cílem projektu je podpořit základní školy v zavádění a využívání formativního hodnocení. Projekt je financován v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání,  id. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008271 .