ČESKÁ MONTESSORI KONFERENCE

Jak probíhal 4. ročník České montessori konference?

Podívejte se sami:

Téma: Vývojové potřeby dětí od narození do 18 let

Čemu se budeme na letošní konferenci věnovat?

Každé vývojové období dítěte je důležité a má svůj přínos pro rozvoj člověka. Je potřeba si uvědomovat, jaký konkrétní přínos má pro děti právě ten vývojový plán, ve kterém sami působíme. Díky němu můžeme a potřebujeme děti dále směřovat. 
 
Zde najdete článek, kde jednotlivé fáze vývoje popisuje Jenny Höglund.
 
Když pracujeme s dětmi, je klíčové, abychom na ně nahlíželi jako na osobnosti, kterými se teprve stanou. Jak budou vypadat a jak budou vybavené, až budou opouštět vaše prostředí?
 

Právě tento obrázek je potřebné si umět představit a i o tom bude mluvit hlavní řečnice, Jenny Höglund.