Konference BEZ ZNÁMEK?! již dnes!

Odkazy k připojení se do hlavní místnosti a jednotlivých workshopů jsou níže.

Sobota 24. dubna 2021

8:45 - 9:15 hodin

Technický check-in

9:15 - 9:45 hodin

Úvodní slovo a prezentace k projektu "Klíče k úspěšnému učení"

Odborná garantka shrne průběh a hlavní výstupy projeku "Klíče k úspěšnému učení". Tento projekt realizovaly v letech 2018-2021 Montessori školy Andílek za podpory partnera Asociace montessori ČR v rámci výzvy MŠMT. Hlavním cílem projektu bylo podpořit základní školy v zavádění formativního hodnocení. Tématem bude kolegiální podpora v regionech, síťování škol, sdílení příkladů dobré praxe, podpora vzdělávání vedení škol a inovativní nástroje DERS a MEFS.

9:45 - 10:35 hodin

Úvodní přednáška k formativnímu hodnocení

Formativně bez známek i se známkami

Co vše v sobě skrývá pojem formativní hodnocení a proč ve své podstatě hodnocením není? Jaké jsou jeho principy a strategie? A s jakými mýty se vypořádává? Formativně hodnotit lze totiž i se známkami. Tedy otázkou není, zda známkovat či nikoliv, ale jaké postupy podpoří co nejvíce žákův pokrok. Jde o celkový přístup učitele k žákovi, jeho aktivizaci, učení se a přesouvání části zodpovědnosti na žáky. Cílem úvodní přednášky je srozumitelně vyjasnit rozdíl mezi sumativním a formativním hodnocením, zbořit mýty a představit, co se pod pojmem formativní hodnocení opravdu skrývá.

10:35 - 10:45 hodin

Přestávka

10:45 - 11:40 hodin

Workshopy - série 6 paralelních workshopů

Steve Hughes

Vývoj mozku, podpora učení a montessori

Kateřina Novotná

Vybrané techniky formativního hodnocení

Adéla Dobešová

Jak se zabydlet
v onlinu

Leona Mechúrová

Buďme nejlepšími učiteli všech svých žáků

Martin Pietraszek

Komunita jako neviditelný spojenec školních inovátorů

Petra Dočkalová

S hodnocením nebo raději
bez hodnocení?

11:40 - 12:00 hodin

Přestávka

12:00 - 13:00 hodin

Panelová diskuze - Adolescenti z Montessori Mozaika

Panelová diskuze na konferenci bude vskutku netradiční. Naši pozvánku přijali adolescenti z Montessori školy Mozaika! Tématem budou kompetence a motivace studentů, cíle učení, přechod na střední školu a samotřejmě bude prostor i pro vaše dotazy.

13:00 - 13:30 hodin

Přestávka na oběd

13:30 - 15:15 hodin

Hlavní přednáška

Formativní hodnocení a montessori vzdělávání 

Zatímco montessori pedagogika se významným způsobem odlišuje od jiných přístupů ve vzdělávání, strategie formativního hodnocení jsou pro ni stejně podstatné jako pro tradičně vedené školy. Při přípravě pomůcek, s nimiž děti pracují, má pedagog jasnou představu o tom, jaké oblasti je třeba podpořit (od rozvoje motoriky až po dovednost vést nezávislý život). Neustále tak sbírá poznatky o pokroku dítěte (ať už všímavostí, pozorováním nebo dotazováním). Tyto informace se mu hodí pří poskytování zpětné vazby dítěti nebo pří přizpůsobování připraveného prostředí ve třídě. Pedagog využívá sílu vzájemné interakce k podpoře rozvoje a v konečném důsledku tím podněcuje sebeřízené vzdělávání dítěte. V této prezentaci Dylan Wiliam nastíní, jak vám pět strategií formativního hodnocení umožní vnímat a reflektovat praktický pokrok ve třídách. Také doporučí řadu praktických technik, které mohou nejen montessori pedagogové použít ve své praxi.

15:15 - 15:35 hodin

Rámování hlavní přednášky

Sue Pritzker zarámuje hlavní přednášku konference a následnou diskuzi s předním odborníkem na formativní hodnocení. Připomene hlavní body, podnětné postřehy a důležité otázky i odpovědi. Soustředí se na to nejpodstatnější sdělení od Dylana Wiliama pro pedagogickou veřejnost a další účastníky konference.

15:35 - 15:45 hodin

Přestávka

15:45 - 16:40 hodin

Workshopy - série 5 paralelních workshopů

Sue Pritzker

Systém pozorování v montessori školách 

Letty Rising

Poskytování efektivní a objektivní zpětné vazby

Kathy Minardi

Vytváření udržitelné kultury vzdělávání ve vaší škole

Štěpán Moravec

Hodnocení na autonomní střední škole: pokusy, omyly, jistoty

Radka Jandová

Příležitosti a rizika slovního hodnocení v praxi

16:40 - 17:00 hodin

Závěrečné slovo

Online konference: BEZ ZNÁMEK?!

 • 5. ročník na téma Formativní hodnocení a montessori praxe
 • Sobota 24. dubna 2021 od 9 do 17 hodin
 • Zdarma včetně tlumočení
 • Hlavní řečník: Dylan Wiliam
  Zakladatel formativního hodnocení

Co přesně nás čeká?

Formativní hodnocení je hlavním tématem závěrečné online konference projektu Klíče k úspěšnému učení s trochu provokativním názvem “Bez známek?!”. Jako hlavní řečník vystoupí ten nejpovolanější, profesor Dylan Wiliam.

Další odborníci z ČR i ze zahraničí s vámi budou sdílet své zkušenosti a diskutovat během přednášek, panelové diskuse a workshopů. Obsahem konference je vyvážený mix teoretických východisek a konkrétních aktuálních témat z každodenní pedagogické praxe. Dozvíte se, co formativní hodnocení je, co není a jaké mýty kolem něj panují. Budeme se věnovat objektivní a efektivní zpětné vazbě, důležitosti pozorování, přechodu dětí na sumativní hodnocení nebo výzvám distanční výuky.

Během všech workshopů vytvoříme prostor pro sdílení otázek a poznatků s dalšími kolegy. Samotné konferenci budou předcházet dva tematické večery a také možnost shlédnout bonusová videa od Letty Rising.

Provázet konferencí vás budou

Irena Kašparová

Irena Kašparová vystudovala sociální antropologii a rozvojová studia na The University of Edinburgh a sociologii na Masarykově univerzitě v Brně. Dlouhodobě se věnuje tématice etnických a národnostních menšin ve Střední Evropě a tématice vzdělávání sociálně-vědní perspektivou. Vyučovala a dlouhodobě žila v romské osadě na Slovensku, na The University of Peradeniya na Sri Lance a věnovala se i domácímu vzdělávání, kterým provedla své vlastní děti.

Publikuje zejména v oblasti svého výzkumu, tedy na téma vzdělávání, hodnocení, motivace a národnostní menšiny. V září 2019 vystoupila jako řečnice s tématem Domácí škola na TEDx Prague. V současnosti je garantkou studijního programu Sociální antropologie na Fakultě sociální studií Masarykovy Univerzity v Brně, který spoluzaložila a kde vyučuje od roku 2001.

Radek Glabazňa

Radek Glabazňa se ve svém profesním životě aktivně věnuje pedagogice na mnoha frontách. Učil na ZŠ i SŠ v České republice a Velké Británii. Přednáší anglofonní literaturu na Slezské univerzitě v Opavě. Provozuje komunitní školu při Montessori Opava, kde se snaží o rozvíjení autentického, tradičního montessori pojetí tak, jak se s ním seznámil jako účastník a tlumočník AMI Elementary výcviku organizovaného Montessori Institute Prague v letech 2017-2019.

V rámci projektu "Klíče k úspěšnému učení" provádí výzkumnou a přednáškovou činnost v oblasti neuropedagogiky a neurodidaktiky se zaměřením na problematiku formativního hodnocení. Do češtiny přeložil knihu Marie Montessori Absorbující mysl (Portál, 2018). Je také autorem dvou básnických sbírek a šťastným otcem čtyř dcer.

Hlavní řečník konference: profesor Dylan Wiliam

Dylan Wiliam je emeritním profesorem v oboru hodnocení ve vzdělávání na University College London. Během své pestré kariéry vyučoval na veřejných školách, vedl rozsáhlý testovací program, zastával různé správní pozice na univerzitě, a to včetně funkce děkana School of Education na King's College London. 

Věnuje se výzkumnému programu zaměřenému na profesní rozvoj učitelů v oblasti techniky hodnocení ve výuce jako nástroje pro podpou učení. Je autorem knih "Inside the Black Box" a "Zavádění formativního hodnocení". BBC natočila o jeho práci dokumentární seriál s názvem The Classroom Experiment.

Pro koho je konference vhodná?

Konference bude pokrývat rozmanité množství témat,
a je tak vhodná pro:

 • Pedagogické a vedoucí pracovníky montessori i nemontessori základních škol
 • Studenty pedagogiky, andragogiky a dalších příbuzných oborů
 • Lektory volnočasových aktivit
 • Speciální pedagogy, pracovníky poraden
 • Pracovníky státní správy a neziskových organizací z oblasti vzdělávání
 • Rodiče a veřejnost

O projektu

Projekt Klíče k úspěšnému učení realizují Montessori školy Andílek a Asociace Montessori ČR za podpory EU a MŠMT. Cílem projektu je podpořit základní školy v zavádění a využívání formativního hodnocení. Projekt je financován v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání,  id. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008271 .