Online konference: BEZ ZNÁMEK?!

 • 5. ročník na téma Formativní hodnocení a montessori praxe
 • Proběhla 24. dubna 2021 od 9 do 17 hodin
 • Hlavní řečník: Dylan Wiliam
  Zakladatel formativního hodnocení
 • Děkujeme všem za účast!

Záznam hlavní přednášky prof. Dylana Wiliama

Dylan Wiliam je emeritním profesorem v oboru hodnocení ve vzdělávání na University College London. Během své pestré kariéry vyučoval na veřejných školách, vedl rozsáhlý testovací program, zastával různé správní pozice na univerzitě, a to včetně funkce děkana School of Education na King's College London. 

Věnuje se výzkumnému programu zaměřenému na profesní rozvoj učitelů v oblasti techniky hodnocení ve výuce jako nástroje pro podpou učení. Je autorem knih "Inside the Black Box" a "Zavádění formativního hodnocení". BBC natočila o jeho práci dokumentární seriál s názvem The Classroom Experiment.

Formativní hodnocení a montessori vzdělávání

O čem konference byla?

Formativní hodnocení bylo hlavním tématem závěrečné online konference projektu Klíče k úspěšnému učení s trochu provokativním názvem “Bez známek?!”. Jako hlavní řečník vystoupil ten nejpovolanější, profesor Dylan Wiliam.

Další odborníci z ČR i ze zahraničí s vámi sdíleli své zkušenosti a diskutovali během přednášek, panelové diskuse a workshopů. Obsahem konference byl vyvážený mix teoretických východisek a konkrétních aktuálních témat z každodenní pedagogické praxe. Mohli jste se dozvědět, co formativní hodnocení je, co není a jaké mýty kolem něj panují. Věnovali jsme se objektivní a efektivní zpětné vazbě, důležitosti pozorování, přechodu dětí na sumativní hodnocení nebo výzvám distanční výuky.

Samotné konferenci předcházely dva tematické večery a také možnost zhlédnout bonusová videa od Letty Rising.

Konferencí vás provázeli

Irena Kašparová

Irena Kašparová vystudovala sociální antropologii a rozvojová studia na The University of Edinburgh a sociologii na Masarykově univerzitě v Brně. Dlouhodobě se věnuje tématice etnických a národnostních menšin ve Střední Evropě a tématice vzdělávání sociálně-vědní perspektivou. Vyučovala a dlouhodobě žila v romské osadě na Slovensku, na The University of Peradeniya na Sri Lance a věnovala se i domácímu vzdělávání, kterým provedla své vlastní děti.

Publikuje zejména v oblasti svého výzkumu, tedy na téma vzdělávání, hodnocení, motivace a národnostní menšiny. V září 2019 vystoupila jako řečnice s tématem Domácí škola na TEDx Prague. V současnosti je garantkou studijního programu Sociální antropologie na Fakultě sociální studií Masarykovy Univerzity v Brně, který spoluzaložila a kde vyučuje od roku 2001.

Radek Glabazňa

Radek Glabazňa se ve svém profesním životě aktivně věnuje pedagogice na mnoha frontách. Učil na ZŠ i SŠ v České republice a Velké Británii. Přednáší anglofonní literaturu na Slezské univerzitě v Opavě. Provozuje komunitní školu při Montessori Opava, kde se snaží o rozvíjení autentického, tradičního montessori pojetí tak, jak se s ním seznámil jako účastník a tlumočník AMI Elementary výcviku organizovaného Montessori Institute Prague v letech 2017-2019.

V rámci projektu "Klíče k úspěšnému učení" provádí výzkumnou a přednáškovou činnost v oblasti neuropedagogiky a neurodidaktiky se zaměřením na problematiku formativního hodnocení. Do češtiny přeložil knihu Marie Montessori Absorbující mysl (Portál, 2018). Je také autorem dvou básnických sbírek a šťastným otcem čtyř dcer.

Pro koho je konference vhodná?

Konference bude pokrývat rozmanité množství témat,
a je tak vhodná pro:

 • Pedagogické a vedoucí pracovníky montessori i nemontessori základních škol
 • Studenty pedagogiky, andragogiky a dalších příbuzných oborů
 • Lektory volnočasových aktivit
 • Speciální pedagogy, pracovníky poraden
 • Pracovníky státní správy a neziskových organizací z oblasti vzdělávání
 • Rodiče a veřejnost

O projektu

Projekt Klíče k úspěšnému učení realizují Montessori školy Andílek a Asociace Montessori ČR za podpory EU a MŠMT. Cílem projektu je podpořit základní školy v zavádění a využívání formativního hodnocení. Projekt je financován v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání,  id. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008271 .